Wartości jakimi klub VRCC Polska Husaria się kieruje

Valkyrie Riders Cruiser Club Polska Husaria, dalej tylko VRCC Polska Husaria, został powołany do życia przez posiadaczy motocykli Honda Valkyrie i ich modyfikacji , ażeby dzielić się wiedzą o tym kultowym motocyklu, jak również propagować walory motocykla podczas indywidualnych czy też grupowych wyjazdów. VRCC Polska Husaria nie ma zamiaru konkurować z innymi klubami VRCC, a wręcz deklarujemy współpracę i wzajemne wspieranie podczas organizacji imprez o charakterze lokalnym lub krajowym.

Niniejsze zasady działania VRCC Polska Husaria są odzwierciedleniem zasad jakie widnieją na stronie klubu macierzystego w USA, Mission Statement – www.valkyrieriders.com.

Członkowie założyciele VRCC oraz nowi przystępujący do VRCC, deklarują kierowanie się zasadą całkowitej dobrowolności udziału w klubie. Obce i nietolerowane będą jakiekolwiek przejawy złośliwości wobec innych członków klubu VRCC, innych motocyklistów lub klubów motocyklowych. Klub zastrzega sobie prawo, iż powyższego typu wpisy jak również wszelkie deklaracje polityczne, związane z działalnością VRCC,  posty na forum VRCC o zabarwieniu szkalującym lub uwłaczającym godności osobistej innych członków klubu, lub klubów motocyklowych, będą usuwane bez powiadamiania autora.

Członkostwo w VRCC jest bezpłatne, VRCC nie ma osobowości prawnej, nie prowadzi żadnej
działalności w zakresie wypracowania zysku finansowego,  jak również nie przyjmuje datków finansowych na działalność klubową.

Życie klubowe prezentowane jest na forum internetowym VRCC PolskaHusaria, pod adresem forum.f6c.pl Nowi członkowie oraz chętni do wstąpienia w nasze szeregi, powinni spełniać i respektować powyższe wymogi, oraz zasady opisane na stronie klubowej w zakładce: Przyjęcie w poczet członków VRCC Polska Husaria.